Trade Master - Функционалност на версиите

No Функционалност Free Ext Pro Special
1 Много фирми (титуляри) в обща база данни - - +
2 Митница - внос, износ, следене на временни вносове и митнически складове - - +
3 Свободно дефинируеми информативни полета към артикули  - - +
4 Свойства на документите (допълнителни характеристики към документ, с възможност за филтриране по тях) - - +
5 Допълнителна информация към доставки и продажби: Тип транспорт, условие на транспорт, място на товарене, получател на стоката - - +
6 Създаване на потребителски отчети специфични само за конкретния клиент - - +
7 Статистика, даваща графично оборота във времето съпоставено между различни параметри - - +
8 Възможност за изграждане на отдалечени офиси през интернет (репликация) - - +
9 Много складове - собствени, консигнационни и доставни - + +
10 Двойно водене на склада - счетоводно и физически - + +
11 Снимки към артикулите  - + +
12 Резервации на стоки за клиенти - + +
13 Поръчки - очаквани доставки по дати и хронология - + +
14 Възможност за инсталация  на Web Интерфейс - справки за наличности, поръчки и запитвания през WWW - + +
15 Рецепти - многокомпонентни артикули, производство - + +
16 Възможност за връзка с Document Manager (документооборот) - + +
17 Печат на Datecs фискално съвместимо устройство чрез DatecsFprintWin - + +
18 Отстъпки по групи стоки за клиенти - + +
19 Консигнация при продажба - + +
20 Каса, аванси задължения на партньорите в брой и по сметка, валути, курсове - + +
21 Разходи - + +
22 Дефиниране на типове операции (изчисляване на наличности, пари и т.н.) - + +
23 Ценоразписи - + +
24 Алтернативни мерни единици (релации между единична бройка и опаковка или друга мярка), метро документи * - + +
25 Артикулни индентификатори (много кодове за 1 артикул) - + +
26 Допълнително (второ) наименование към артикули - + +
27 Справка за общо закупени и продадени бройки от артикул, както и стойностите им - + +
28 Справка оборот/печалби/продажби/доставки/разходи/рентабилност - + +
29 Оперативна справка ДДС - + +
30 Справка стойност на склад по трите метода - FIFO,LIFO и средна претеглена - + +
31 Предварително дефинирани готови документи за светкавично изписване на продажби и доставки - + +
32 Работа с баркод - + +
33 Експорт на данни към Microsoft Excel™ - + +
34 Редактор на документите + + + +
35 Печат на документи + + + +
36 Продажби + + + +
37 Доставки + + + +
38 База данни с партньори, съдържаща фактурна и маркетингова информация + + + +
39 База данни с лицата за контакт на партньорите със служебните им данни + + + +
40 База данни с артикулите, наличностите,с цена, валути, групи и допълнителна информация + + + +
41 Дефиниране на типове документи + + + +
42 Права за достъп до програмния интерфейст + + + +
43 Права за достъп до данните - типове документи, складове, партньори. + + + +
44 S-версия: възможност за серийни номера или партиди, срок на годност или гаранции, автоматично изписване на стоките с най-стар срок на годност, справка стоки с изтичащ срок на годност/гаранция - s s
           
45 Едногодишни актуализации за получаване на добавяната функционалност и отстранените грешки от програмата - + +
46 Първоначално обучение на персонала който ще работи с програмата (при спазени условия за километри и командировъчни от ценоразписа) - 4 ч. 8 ч.
  ERP Функции        
1 Сканирани документи към артикул / партньор / операция - - -
Легенда:
+  функционалността  се поддържа
-  функционалността  не се поддържа
∆ - функционалността се добавя по желание
S - версия със сериини номера и гаранционни карти. 
 
Версията Special Ви дава възможността да изберете персонално каква функционалност да включите в програмата. Това означава, че фирмата Ви се картотекира при нас и за нея се прави специално компилирани версии, която да отразяват спецификата Ви на работа. Подходящо е за фирми на абонаментен договор
Вижте и цялата ценова листа
Актуално към версия 4.301
Home