English


Ще сме щастливи да станете един от нас.

Работа

Списък с вакантните позиции

Длъжност: Software Developer
Изисквания:


We are looking for person with good knowlidge in:
Delphi
SQL (Firebird, MySQL, MS SQL)За контакти:
Via Contact Page
* * *
 

© BG-Soft Ltd. All rights reserved. 2001-2009Безумни срокове за синхронизиране на складовите програми с новите изисквания по наредба Н18

На 28 септември с бр. 80 на Държавен вестник бяха публикувани промените в наредба Н18, които на практика задължават складовия софтуер да бъде свързан с ФУ и лицензиран пред НАП. Всеки ползвател също трябва да декларира коя от лицензираните програми ползва. Изискванията към складовите програми са много и широкообхватни – от предоставянето на инструмент за експорт на данни от базата данни, описание на таблиците в последната, сорс код на инструмента, предоставяне на „одитиращ“ профил с пълен достъп за НАП, забрана за изтриване на операции в складовия софтуер и прочие. Всички регистрирани по ДДС фирми трябва да изпълнят това условие до края на март 2019. Поставените срокове са нереални, глобите колосални, но фирмите още не са разбрали и смятат, че става въпрос само за подмяна на касовите апарати. Промяната засяга вероятно повече от 95% от работещите фирми.

Trade Master е нещо което клиентите са разработвали заедно с нас, за техните нужди, в продължение на над 15 години. На една търговска фирма, градяла с години своята софтуерна система, няма как за няколко месеца да бъде преправена така, че да отговаря на техническите изисквания поставени сега от НАП (комуникация с ФУ, архивиране, забрана за изтриване, лог, софтуер за извличане на данни, данни за плащания) – по предварителни разчети това са много месеци труд. Технически е невъзможно, отделно цената. На практика на фирмите ще им бъде забранено да ползват собствените си активи (каквато е една софтуерна система) след месец март 2019.

Разбираме заявката на НАП за контрол над продажбите, но считаме изискванията за пресилени, а някои за опасни – например внедряването на одитиращия профил при SaaS, или с други думи даването на пълен достъп на НАП до данни в реално време които биха могли да бъдат огромно маркетингово оръжие и които данни нямат пряк аспект към фиска, но предполагат огромен интерес от конкуренцията и са предпоставки за корупция.

Съгласни сме в голямата си част със становището на БАРПС от 17 август 2018, като считаме, че един от основните проблеми в наредбата е опита да се прехвърли отговорността за злоупотреба със софтуера от ползвателя върху производителя му. Становището на БАРПС според нас дори е твърде меко и предполага конструктивен диалог спрямо едно неизпълнимо изискване от държавата, пораждащо предпоставки за корупция и ликвидиране на малък и среден бизнес. Питаме се дали вече няма готов продукт който да отговаря на изискванията?

Считаме, че подобни изисквания към софтуер за управление на продажби трябва да има само към обекти извършващи голям на брой или суми оборот кешови продажби на ден. Под голям разбираме 500 продажби или 50 хиляди лева. За обектите под този праг не трябва да има изисквания към софтуера за продажби – те са прекалено малки за да може да се справят със финансово административната тежест породена от тази наредба. Тези обекти трябва да могат да ползват софтуер независим от фискалното устройство, без вменяване на задължение за комуникация с него, или пък регистрация и лицензиране в НАП. Като решение считаме, че една промяна на общата дефиниция на „Софтуер за управление на продажбите“ на конкретен текст, който да обхваща само частта на софтуера, директно комуникираща / управляваща със фискалното устройства, или обхващането на обекти с големи плащания в брой ще реши основния проблем за малкия и среден бизнес.-->